10
Haz
2013

Enerji Kimlik Belgesi, Binanızın Değerini Artıracak

AB’ye uyum sürecinde konutlar için getirilen “Enerji Kimlik Belgesi” alma zorunluluğu 2011 yılında yeni yapılan tüm binalar için geçerli olurken, mevcut bina stoğu için 2017 yılına kadar geçerli olacak. Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren bu belge, bakanlığın verdiği yetkiyle Betek Grubu tarafından değerlendirilerek binalara verilebilecek.

Betek Grubu bu yetkiyle bir ilke imza atarak mevcut binalara gerekli kriterleri karşıladığı takdirde Enerji Kimlik Belgesi vermeye başlayacak ve binaların enerji tüketimi ve sera gazı salınımını A ile G arasında sınıflandıracak.

Yeni binalar için 2 sene önce başlayan uygulama, 2017 yılında mevcut binalar için de yürürlüğe girdiğinde Enerji Kimlik Belgesi olmayan bina ve dairelerin alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak.

Betek Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gülay Dindoruk konuyla ilgili olarak “ Bizim için ısı yalıtımı, binanın ömrü boyunca binada gerçekleşecek ısı kaçağını azaltma yolunda müşteriye sunduğumuz bir çözüm paketi. Bu doğrultuda geçtiğimiz sene bina sahiplerine ücretsiz termal kamera hizmeti vermeye başladık. Bu hizmet ile amacımız, bina kullanıcılarının ısı yalıtımına olan ihtiyaçlarını kağıt üzerinde değil, yerinde etüt etmek. Bu hizmetin bir ileri aşaması olarak da, ürünlerimizi kullanan ve belirli kriterleri karşılayan konutlara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vereceğiz. Bu sayede hem ürünlerimizi kullanarak ısı yalıtımı yapılan binaların EKB ihtiyacını karşılamış olacağız, hem de ülkemizin 2023 enerji verimliliği hedefleri doğrultusunda mevcut binaların EKB sahibi olmasına katkıda bulunacağız” dedi.

EKB Almak Zorunlu
Ülkemizdeki binaların enerjiyi daha verimli kullanmaları yolunda gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin oldukça yoğun çalışmaları bulunuyor. 2007 yılında yayınlanan “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 2008 yılında yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile yeni yapılan binalar 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu olarak Enerji Kimlik Belgesi almaya başladı. Mevcut binalara ise 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu getirildi.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) yeni binaların belediyelerden yapı kullanma izni alması aşamasında zorunlu tutulduğu için, şimdiye kadar yaklaşık 71.000 yeni bina için EKB düzenlendi. Mevcut binaların EKB alması 2017 yılına kadar zorunlu olmasına karşın bugün için herhangi bir kanuni yaptırım olmadığından dolayı şimdiye kadar yaklaşık 4.000 mevcut bina için EKB düzenlendi.

Yeni binaların EKB alması için en az “C Sınıfı” olması gerekirken, 2012 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesine göre mevcut binaların neredeyse tümünün 2023 yılına kadar en az “C Sınıfı” olması hedefleniyor. Ülkemizdeki binaların yaklaşık %85’inin ısı yalıtımı içermediği göz önünde bulundurulursa, önümüzdeki 10 yıllık süreçte tüm binaların ısı yalıtımı yapılmak sureti ile enerji verimliliklerini artıracakları ve bu sayede de enerjiden tasarruf yapacakları öngörülüyor.

EKB’yi Neden Almalı?
Isı yalıtımı ile sağlanan yakıt tasarrufu ve ısı yalıtımı sonrası alınmış EKB’nin binanın değerine sağladığı katkı göz önünde bulundurulursa, mevcut binalara önce ısı yalıtımı yapılması, ardından da EKB alınması hem binaya değer katacak hem de kış aylarında doğalgaz maliyetini düşürecektir. Isı yalıtımı olmayan bir binaya EKB almanın tek faydası, ısı yalıtımı öncesi alınacak apartman/site yönetiminin kararında, binanın enerjiyi ne kadar verimsiz kullandığının belgelendirmesi ve çoğunluk kararın alınmasını kolaylaştırmasıdır. Isı yalıtımı öncesi durumu bilmek elbette ısı yalıtımının sağladığı katkıyı görmek açısından önemlidir, ancak unutulmamalıdır ki, ısı yalıtımı sonrası EKB’nin yenilenmesi gerekecektir, ki bu ek maliyet demektir. Bu sebeplerden dolayı, izlenmesi gereken en doğru yol, önce ısı yalıtımı yaptırmak ardından EKB almaktır.

Isı Yalıtımı Neden Önemli?
Ülkemizde enerjinin yaklaşık %37,2’sini binalarda, binalarda harcadığımız toplam enerjinin %70’ini de binaları ısıtmada kullanıyoruz. Bu durum, ülkemizdeki toplam enerjinin %26’sını binaları ısıtmak için harcadığımızı gösteriyor. Sadece bu rakamlar, toplam enerjimizin yaklaşık %75’ini ve doğalgazımızın neredeyse %100’ünü ithal yollarla tedarik ettiğimiz göz önünde bulundurulursa, binalarda enerji verimliliğinin ne kadar önemli olduğunu özetliyor.

Binaların tükettiğimiz enerjinin payı bu kadar yüksek olunca, bu tüketimi azaltmak için alınan ısı yalıtımı gibi tedbirler ve bu tedbirlerin EKB ile belgelendirilmesi son derece önem kazanıyor. Isı yalıtımı sonrası alınmış EKB ile binanın veya o bina içindeki konutların sahibi veya kiracısı hem ısı yalıtımının sağladığı %50 mertebesindeki tasarruftan istifade ediyor, hem de binanın veya konutun alım-satım veya kiralama değerinin artmasını sağlıyor.

Comments are closed.

  • TARHAN İNŞAAT

    Uzun yılların bilgi birikimi ve dinamizmiyle Tarhan İnşaat, şehrin en güzide noktalarında, kaliteli bir hayat sunmak amacıyla, kalite ve konfordan taviz vermeden, inşaat ve konut projelerinde en ince ayrıntıya kadar çalışmaktadır. Detaylardaki hassasiyetimiz kaliteyi getirmektedir.
  • BİZE ULAŞIN

    Merkez Mh. Eyüp Sultan Cd. No: 54 Kağıthane, İstanbul
    Tel / Faks: +90 212 321 74 65
    email: info@tarhan-insaat.com